Проект брендирање – координативен состанок

DSC03386

Откако двете организации го потпишаа  Договорот за грант за Проектот „Брендирање: Етаблирање на патот кон промовирање и заштита на локалните производи во преку граничниот регион“ АЛКА и ИДМ го организираа првиот координативен состанок во просториите на ИДМ во Тирана, Албанија. Целта на координативниот состанок беше да се востанови проектниот тим, да се ревидира временската рамка на проектот и да се испланираат човековите и финансиските ресурси во однос на планираните проектни активности. Како резултат на состанокот произлезе  ревидирана временска рамка за целовреметраење на проектот како и детална временска рамка на активности за првиот семестар на проектот. (more…)

ПРОЕКТ БРЕНДИРАЊЕ

DSC03388

Проектот „Брендирање: Етаблирање на патот кон промовирање и заштита на локалните производи во преку граничниот регион“ е финансиран од Делегацијата на Европската Унија, во рамките на Проектите за Преку Гранична Соработка помеѓу Македонија и Албанија 2007 – 2013, (Инструмент за Пред Пристапна Асистенција – ИПА, Компонента 2.

Проектот е со временска рамка од Мај 2012 до Јули 2013 година. (more…)

Повторување на добрите искуства на Алка и општина Маврово-Ростуше во комуна Треган- област Елбасан

1

Со искуство од повеќе од 5 години, Алка е позната со своите активности кои се создадени во поглед на мобилизација и мотивација на заедниците за превземање на иницијативи за само помош. Оваа активност беше почетна точка за повторување на доброто искуство на Алка во комуната Треган во областа Елбасан. Комуната Треган е многу позната како област со многу термални извори со лековити својства, позната и по името Лиџа. Организацијата Алка има долго искуство во работа со рурални заедници, вклучувајќи ја и општина Маврово-Ростуше. Методологијата која Алка ја употребува (партиципативно учење и акција) во пристапот кон руралните заедници беше многу интересна за претставниците на комуната Треган, кои истата ја гледаат како многу корисна и ефективна за идната акција на комуната. (more…)

Практична работа на студентите одржана во Елбасан

SONY DSC

Следниот чекор по подготвителната сесија беше да се донесат двете групи на студенти заедно да го практикуваат она што го имаат научено на факултетите. Практичната работа беше одржана во Елбасан каде групата на студенти од Македонија имаше шанса да види и да има интеракција со социјалните работници во рамки на социјалните услуги кои ги нуди „Тјетер Визион“, организацијата „Женски Форум“, и центарот „Еден Сон Повеќе“. (more…)